Indústria i Publicitat

El teu producte és millor que el de la competència?
Vendre més. Destacar més. És el teu objectiu. És el meu objectiu.