Foto industrial

Fotografia industrial.

Comprèn tant l’accessori o petit utillatge com els processos de fabricació o els productes acabats. Cal mostrar cada producte perquè l’espectador se’n faci una idea el més exacte possible, tant de la seva forma, com de la seva textura, color, qualitats superficials, etc. I fer-la una imatge atractiva.

Per apreciar en una imatge les característiques i propietats de cada producte, cal que la fotografia sigui d’excel·lent qualitat. Veieu-ne una petita mostra.