Alimentació

L’olor que sentim quan passem per davant d’un forn o d’una xurreria, que ens atrau a l’interior…
Les fotografies no fan olor. Ho hem de suplir amb un atractiu visual.